Kjetil Brattlien har i en årrekke tatt til orde for regelbasert metode når vi snakker om og ferdes i skredutsatte områder. Med enkle og oversiktelige regler skal flere kunne ta bedre valg når det er fare på ferde, er målet.

Denne høsten og vinteren har han gitt ut sin nyeste skredbok, Snøskred på 1-2-3. Boken skal være for alle som ferdes i fjellet.

Annonse

– Det er jo gitt ut flere skredbøker tidligere, også fra deg. Hva skiller den nye boken fra tidligere utgivelser?

– Humoristisk sagt er hovedforskjellen at Snøskred på 1-2-3 passer i alle topplokk, både på sekken og kroppen, sier Kjetil Brattlien, og fortsetter:

– Folk flest er jo ikke interessert i snøskred som fag, men i friluftsliv og skikjøring som gjør at de må skaffe seg skredkunnskap. Jeg tror det er lettere å få skredkunnskap i en liten bok man leser, enn i en tykk bok som blir stående i bokhylla. Snøskred på 1-2-3 skal gi alle essensen av skredfaget på 1-2-3.

Varsom.no, som står for den offisielle varslingen av snøskredfare i Norge, baserer mye av lærdommen på skredproblemer. Brattliens metode er derimot å sette opp regler for hva du skal gjøre til enhver tid.

– Offisiell informasjon nå baserer seg jo på skredproblemer, mens du vil ha et mer regelbasert system. Kan du si litt om hvorfor, og hvordan du mener vi bør forholde oss til skred? 

– Dette er et stort spørsmål som krever et langt svar. Kortversjonen er at vi må tilpasse tur etter forhold, ferdigheter og risikoaksept. Forholdene handler om faregrad og skredproblem, og hvis man bare ser på det ene så har man bare ett øye åpent, sier Brattlien og fortsetter:

– Den første regelbaserte metoden ble innført av den sveitsiske fjellguiden Werner Munter for snart 25 år siden fordi blant annet fjellguider tok dårlige valg og døde i snøskred sammen med sine gjester. Regelbaserte metoder er populære fordi det hjelper folk å ta kloke valg, og det reduserer skredulykker. Folk flest trenger regler for å ta gode og bærekraftige valg i snøskredterreng som ellers i livet. 

Kjetil Brattlien
NY BOK: Kjetil Brattlien har gitt ut ny bok om snøskred. Foto: Foto: Marte Stensland Jørgensen

– Kan du si litt kort og konkret hvilken kunnskap man får igjen fra boken din?

– Snøskred på 1-2-3 gir essensen av skredfaget ved at den først gir en kort innføring i om de fire grunnpilarene i skredfaget som er terrenget, snødekket, været og den menneskelige faktor. Den andre delen skal gi skredklokskap og handler om hvordan forstå og bruke skredvarselet på varsom med tips til turplanlegging, terrengvalg og trygge ferdselsrutiner. Siste del av boka beskriver utstyr og metoder for kameratredning. Kort fortalt inneholder boka essensen av skredfaget som folk flest trenger for å dra på tur. 

– Hvordan har arbeidet med boken vært?

– Ideen til boka kom for noen år siden da min eldste sønn var på folkehøyskole. Han er en ivrig skikjører med et godt hode, men til tross for stor skredinteresse kom han seg bare gjennom halve «Den lille snøskredboka» som var pensum på skolen, sier Brattlien og fortsetter: 

– Jeg som er særdeles skredinteressert måtte også melde pass da jeg leste andres skredbøker fordi det var alt for mye stoff. Det å skrive kort er ikke så enkelt når man vet mye om noe, men for folk flest gjelder utrykket «less is more». 

Boken til Brattlien er tilgjengelig gjennom Fri Flyts nettbutikk, Fri Flyt Bestill.