Brattlien gir i disse dager ut boken Snøskred –livsviktig kunnskap, og for første gang er flere skredofre intervjuet i en norskspråklig snøskredbok. Brattlien mener kunnskap alene ikke forebygger nok –derfor har de triste historiene og folkene som var involvert fått stor plass i boken.

Emosjonell forankring

– Jeg tror det er lettere for folk å ta gode valg hvis de har kunnskap som også er forankret emosjonelt i dem selv, sier Brattlien, som forteller om krevende, men fine møter med folk som sto midt oppe i dødsulykkene.

– Det er vondt for folk å snakke om dette, men samtidig finner de nok en viss terapi i å være åpne og de håper andre kan lære. Det er krevende –jeg rører jo av deres ulykke- men både jeg og de jeg har intervjuet håper og tror det kan forebygge ulykker, sier forfatteren.

Møt snøskredekspert Kjetil Brattlien i dette portrettintervjuet i Utemagasinet!

Involverte fra flere dødsulykker i snøskred er intervjuet i boka, også tragedien i Øksendalen i 2014, inkludert redningsmannskaper.

Ny metode

Til slutt lanserer Brattlien en ny metode for å unngå skredulykker, hvor målet er å fange opp den menneskelige faktor. Han kaller den Why2Go-metoden, som er basert på spørsmålene Hvorfor, Hvor og Hvordan.

– Hva ønsker man å oppnå med turen? Det er første spørsmål, og det er der metoden skiller seg fra andre. Jeg syns Den Lille Snøskredboka (Brattliens første skredbok, journ. anm.) fungerer godt, men denne gangen ville jeg gjøre noe annet. Ikke gi enda mer kunnskap slik at fokk kan oppsøke enda mer krevende terreng, men heller få folk til på reflektere rundt det hele. Risikoaksept er sentralt her, sier Brattlien.

Satser på god mottakelse

– Snøskred-fagmiljøene har lav terskel for å diskutere de forskjellige metodene, gjerne med nokså høy temperatur. Hvordan tror du din nye metode blir mottatt?

– Jeg har stor tro på denne tilnærmingen, og tror den vil bli godt mottatt. Forhåpentligvis vil den også skape debatt rundt dette med risiko. Er det virkelig kult for en småbarnsfar å legge bilder av seg selv på Facebook, hvor han er i kjempefarlig terreng? Kanskje burde det hatt en tommel ned i stedet for en tommel opp-knapp?