Sesongen for skredvarsling i Norge fra NVE og Varsom strekker seg fra første helgen i desember til slutten av mai. Til helgen kommer altså de første varslene for denne sesongen - og de blir ikke helt like som forrige sesong.

– Vi gjør noen småendringer i varselet. Vi kommer til å løfte frem ferdselsrådene mye bedre. Nå kommer de frem som illustrasjoner, slik at det blir illustrasjoner istedenfor mye tekst. Vi samler rådene helt på toppen, i motsetning til før hvor de har vært under hvert skredproblem. Det har også vært mye gjentakende tekst, som vi tror ikke blir lest skikkelig. Derfor gjør vi dette grepet, sier seksjonsleder i snøskredvarslingen i Norges Vassdrags– og Energidirektorat (NVE), Rune Engeset.

Annonse

Endringen ble vist frem under blant annet Skredkonferansen på Voss tidligere i høst.

– Det har vært positive tilbakemeldinger. Folk liker klare illustrasjoner, og det blir intuitivt å fange opp hva rådet er. Vi skal også ha forklarende tekster til illustrasjonene, sier Engeset.

ILLUSTRASJONER: Slik skal NVE og Varsom illustrere skredproblemer denne sesongen. Bildet er hentet fra NVE sin presentasjon under Skredkonferansen på Voss. Foto: Varsom
ILLUSTRASJONER: Slik skal NVE og Varsom illustrere skredproblemer denne sesongen. Bildet er hentet fra NVE sin presentasjon under Skredkonferansen på Voss. Foto: Varsom

– Håper vi ikke får en tilsvarende vinter

Skredsesongen i fjor ble den verste på flere år, med ni personer som omkom i ski-relaterte ulykker. 

– Hvordan er forventningene til vinteren i år?

– Vi er spente. Vi håper virkelig ikke vi får en tilsvarende vinter. Det blir spennende å se hvordan snødekket blir, og hvordan folket oppfører seg i skredterreng denne vinteren. Vi håper at flere vil søke mindre skredutsatte terreng når vi har problematikk med vedvarende svakt lag.

Varsom har resten av året en overvåkende vakt, som sender ut varsel dersom faregraden overstiger nivå fire. Varselet som starter nå gjelder altså for hele skalaen 1 - 5. Allerede i starten av november overlevde Trond Løkke en skredulykke ved Trollfjordhytta i Vesterålen.

– Er det aktuelt å starte skredvarslingen tidligere?

– Det er noe vi diskutere hvert år. Det er noen ulykker, men de fleste nesten-ulykker og ulykker skjer jo senere i sesongen. Det er mest ferdsel i de månedene vi varsler for. Det er to hovedårsaker til at vi ikke starter det tidligere. Det er en kostnadsside med det, og det vil variere fra år til år. Det andre er det praktiske. Vi er helt avhengige å ha observatører i fjellet. Skal vi varsle fra faregrad 1-3 må vi ha de i gang, sier Engeset.

NY SESONG: NVE er spent på hvordan toppturister vil forholde seg til skredproblem denne sesongen. Arkivfoto: Tore Meirik
NY SESONG: NVE er spent på hvordan toppturister vil forholde seg til skredproblem denne sesongen. Arkivfoto: Tore Meirik

– Er en prognose

Engeset understreker at skredvarselet kun er en prognose.

– Dette er råd vi går ut fra en prognose og en værprognoser. Det er store områder, og store variasjoner. Du må gjøre egne vurderinger på tur.

På Varsom sine nettsider kan du forøvrig abonnere på skredvarsel.