Markus Landrø vil helst ikke omtales som ekspert, men som skredobservatør og skredforsker er det få som har mer peiling på skredproblematikk enn han.

Da han var gjest under Virtuell High Camp delte han mye av sine tanker om akkurat skredproblemer, og gikk grundig gjennom en rekke temaer.