Får du røska i gang lår, ski og puls tidlig på vinteren, blir vinteren lengre og skiformen inntrer tidligere. Venter du med sesongstarten til nærmere jul, er du ikke i skiform før det omtrent er sløsjføre.

I denne saken har vi listet opp sju konkrete steder det tradisjonelt sett er gode muligheter for å finne tidligsnø. Generelt kan man si at du bør lete etter sted som enten har snø fra i fjor (enten på bre eller under en duk, slik mange skisentre gjør) eller som ligger høyt, slik at snøen legger seg tidlig.