Norge er langt på vei inn i den andre smittebølgen med koronaviruset Covid-19, og skisesongen er trolig bare noen uker unna. Det har vært knyttet stor usikkerhet til hva som vil skje med skianleggene, men onsdag kommer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad med en beskjed som trolig vil berolige mange.

– Dersom man reiser med bil til egen eller leid hytte er smitterisikoen svært lav dersom det er egen familie eller husstandsmedlemmer man reiser med, sier han til finansavisen Børsen.

Annonse

Flere svenske skidestinasjoner har allerede frarådet folk å reise til området, fordi de frykter økt press på helsetjenestene. Omtrent slik Norge praktiserte i mars, da den første smittebølgen kom. Da var blant annet Hemsedal det første skianlegget som stengte ned.

Da Fri Flyt snakket med kommuneoverlege i Hemsedal, Camilla Underland, i forrige uke fortalte hun at det er trygt å reise til Hemsedal i vinter. De var de første som stengte i mars, men er nå klare for å åpne igjen. På spørsmål om hun fryktet en nedstengning igjen, svarte hun følgende:

– Tja. Det kommer helt an på om vi får kontroll over bølge nummer to. Mister vi kontrollen, eller smittetrenden ikke snur, og man ser en påfølgende stor belastning på helsetjenestene nasjonalt, vil man trolig komme i en situasjon som vi hadde da. Men vi har hatt god tid og jobbet aktivt for å gjøre det vi kan for å hindre dette lokalt. 

Hemsedal
TRYGT: Det skal være trygt å dra til Hemsedal i vinter. Foto: Kalle Hägglund

Også kommuneoverlege i Trysil, Hanna Sofia Rydlöv, sier de er positive til årets skisesong.

– Nei, vi praktiserer ikke «grensestenging». Vi tenker at ut fra den situasjonen som er nå, så er det trygt å være i Trysil. Har vi utbrudd, vil vi informere godt. Kanskje vil det da være behov for å stenge fjellet eller andre bedrifter for en kort periode. Det viktigste er at hver og en følger de nasjonale reiserådene og smittevernreglene

Til Børsen forteller Nakstad at det er viktig at skianleggene tar grep. Underland har vært blant de som har utarbeidet retningslinjer for skisenterne i Norge i vinter.

– Selv om skiaktivitet foregår utendørs og vanligvis er forbundet med svært lav smitterisiko, er det viktig at skisteder tilrettelegger for avstander når gjester står i heiskø. Dersom dette gjøres kan man benytte alpinbakker uten å risikere smitte, sier Nakstad.

Flere av de største skianleggene har et stor andel utenlandske gjester. Det er uklart for de hvordan sesongen blir, men de må trolig belage seg på nordmenn i vinter.