Ofte er disse personifisert og karikert gjennom en ingeniør på den ene siden, som setter sin ære i å kunne konstruere en motorveibro eller en dam eller en vindmølle, og den klassiske naturverneren på den andre, som ikke vil trå på en mosedott.  

I våre dager er uansett bildet mer nyansert.  Ingeniører av i dag er skolert i å minimere inngrep. Og selv den mest oilskinkledte naturverner nyter godt av motorveier.