I denne oversikten vil du få innblikk hva som gjelder for deg som er vaksinert, men også ikke vaksinert ved reise til Italia, Frankrike, Sveits og Østerrike.  

Det er som regel relativt problemfritt å reise til og være i Alpene om du er fullvaksinert, men det er mulig å reise dit selv om du ikke er det. I denne artikkelen vil du også få oversikt over hva som gjelder for deg ved hjemreise til Norge igjen både med og uten vaksine.