– Cho Oyo er farlig og krevende fra Nepal-siden fordi to av de fire rutene der går i skredutsatt terreng, hvor flere klatrere har omkommet. De to andre rutene er teknisk vanskelige, og derfor prøver de fleste seg på de mer skredutsatte rutene på den siden av fjellet.

Det forteller Tshering Pande Bhote, som er en svært erfaren Himalaya-klatrer til norsk-klatring.no. Han er både tindevegleder og redningsmann, og har vært på Mount Everest hele sju ganger. I 2021 ledet han et prosjekt som skulle kartlegge Cho Oyu (8 201 moh) fra Nepal-siden med tanke på å etablere nye – og tryggere - ruter fra Nepal.