Så her må terrenget leses godt for å legge det beste spor oppover. Ruta går i utløpsområder for skred ovenfra og her er en del små elvedaler som kan fungere som terrengfeller.

Videre oppover flater det litt ut før du mellom 500-580 moh. kommer i terreng som er 27-30 grader med brattere partier rundt. På 600 moh. kommer man inn i dalbotnen. 

Herfra er det flere mulige rutevalg. Felles for alle er at mellom 680-940 moh. er småkupert terreng med vekslende partier på 27-30 grader og 30-40 grader.

Så her gjelder det også å lese terrenget godt for å legge det mest mulige hensiktsmessige oppover mot toppryggen. Siste del flater det litt ut før du sporer inn mot varden.

Ned: Følger i samme trasé som oppstigningen med de variasjoner man har lyst på.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10153 Storfjorden
 • Toppkoordinater: 854239 / Nord 7733926.55, Øst 718248.63
 • Startsted: Fergekaia / Skolen i Olderdalen.
 • Høydemeter: 1000 meter
 • Tid opp: 4-5 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Januar- mai
 • Eksposisjon: S-V
 • Bratteste parti: 27-30 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende / 3-Krevende
 • Faremomenter: Løsneområder. Terrengfeller. Terrengfelle