På ca. 350-400 moh. traverserer du sporet mot nord og opp og inn på vestryggen. Vel oppe på ryggen stiger det oppover i småkupert terreng.

Mellom 750 moh. og 800 moh. og 1000-1060 moh. er det partier med litt brattere terreng. Her kreves det litt innsats for å legge et best mulig spor. Deretter stiger det jevnt mot toppen.

Ned 1: Denne følger oppstigningstraseen. 

7.5.2: En annen aktuell oppgang er nord for vestryggen med startsted rett sør for Bergenes.  Følg dalformasjonen oppover. Hold litt avstand fra nordsiden av ryggen oppover, da det er potensielle utløpssoner for skred.

På 500-520 moh. legger du så sporet opp og inn på ryggen og følger 7.5.1- traseen videre oppover.

Ned: Samme rutevalg kan brukes på nedkjøringen. 

Finn flere toppturer du kan gå i Troms og Kåfjordalpene her

7.5.3: Det er også mulig å gå opp den sørlige ryggen fra massivet. Da legger du sporer videre oppover Engnesdalen mot sørøst. Mellom 800-880 moh. er det et parti med litt brattere terreng; 27-30 grader, så les terrenget godt for å legge beste spor.

Deretter følger du bare ryggen oppover, dreier mer mot nord, passerer topp 1273 moh. og siger inn mot høyeste punkt.

Ned: Følger samme trasé som oppstigningen.

7.5.4: Ett annet mye mer krevende alternativ er å kjøre ned botnen mellom de to oppstigningsalternativene. Dette gir mange flotte muligheter for å velge spennende og brattere nedkjøringer.

Men her er det mellom 1260-840 moh. 30-45 grader!! I tillegg er dalformasjonen en stor terrengfelle ved eventuelle skred. I 2012 omkom 5 personer i en tragisk skredulykke her! Vel nede i dalen følges denne til 7.5.1-traseen.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10157 Nordreisa

 • Toppkoordinater: 854355 / Nord 7745413.9, Øst 717034.46

 • Startsted: Engeneset. Parkering ved E6

 • Høydemeter: 1280 meter

 • Tid opp: 3-4 timer

 • Tid ned: 1-2 timer

 • Beste sesong: Desember - mai

 • Eksposisjon: V

 • Bratteste parti: 27-30 grader

 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende

 • Faremomenter: Utløpsområder. Skavler