7.4.1 «NORMALRUTA» ➊ Enkelt
I begynnelsen følger du en uthogd trasé noen hundre meter før du dreier mer mot øst og legger sporet oppover gjennom småglissen skog langs nordsiden av Storelva. Oppe på ca. 400 moh. legger du skogen under deg og sporer videre oppover den store toppflaten. Terrenget er småkupert, så bruk litt tid på å legge det beste sporet. Det finnes to varder på toppryggen. En stor, markert mot nordvest, mens høyeste punkt ligger helt mot sørøst, så skal du hit, kan det lønne seg å begynne å dreie sporet litt før du kommer helt opp på ryggen. Vær veldig obs på skavler på toppryggen!! Her har skjedd flere fallulykker pga. skavler som har knekt!

NED: Her er det bare å velge og vrake og legge linjer etter eget ønske nedover topphenget langs oppstigningstraséen. Videre ned gjennom skogen kan det være greit å følge oppoversporet med variasjoner hvis dette var et bra rutevalg.

7.4.2 SØRVESTSØKKET ➋ Utfordrende
For de som ønsker litt brattere skikjøring, er et alternativ å legge ei linje mer direkte ut fra toppunktet mot sørvest. Her går det en dalformasjon nedover. Her er det partier som er 27–30 grader, og noen som er 30–35 grader. Vær også obs på at hele nordsiden nedover er brattere, så en kjører i mulige utløpsområder for skred. Vel nede følger du dalen og treffer 7.4.1-sporet.

Finn flere fine toppturer i Troms og Kåfjordalpene-Uløya her