Under Ravnaberget er det et litt bratt parti som må traverseres. Deretter tar du kurs mot varden du ser. Oppe ved varden ser du mot nord et tydelig bratt snøfelt som strekker seg opp i nedre deler av sørvest-ryggen fra Nordmannviktind.

Mellom 600-780 moh. er det jevnt 30-45 grader! Denne oppstigning bringer deg opp på ryggen som så kan følges videre innover og oppover i småkupert terreng, der det er partier med små, litt brattere heng. Etter hvert dreier du sporet mer mot sørøst inn mot toppvarden.

Ned: Nedkjøringen følger samme trase ned som oppstigningen.

Sjekk ut flere toppturer du kan gå i Troms og Kåfjordalpene her

7.8.2: Et brattere og enda mer krevende rutealternativ. Her følges Litledalen innover til du er innerst i dalen og begynner oppstigning av det siste lange bratte henget mot toppen.

Mellom ca. 900-1340 moh. er det jevnt 30-45 grader! Med enda brattere terreng både over og under. Så her er det derfor viktig å lese terrenget for å legge ei mest mulig optimal rute.

Når det er lite snø, kan det kan det stikke frem fjellpartier i oppstigningen som sporet må legges utenom. Her topper du ut på toppflaten kort vei fra toppvarden.

Ned: Følger samme trasé som oppstigningen.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10153 Storfjorden

 • Toppkoordinater: 836252 / Nord 7734938.91, Øst 716399.74

 • Startsted: Fergekaia / Skolen i Olderdalen.

 • Høydemeter: 1350 meter

 • Tid opp: 4-5 timer

 • Tid ned: 2-3 timer

 • Beste sesong: Januar - mai

 • Eksposisjon: SV

 • Bratteste parti: 35-40 grader

 • ATES klassifisering: 3-Komplekst / 2-Utfordrende

 • Faremomenter: Utløpsområder. Løsneområder. Skavler

 • Spesielt utstyr: Isøks og stegjern