Terrenget er småkupert med en del små brattere heng. Mellom 560-580 moh. er det et kort, litt mer sammenhengende brattere parti.

Etter dette dreier du sporet mer mot nordvest og følger en liten renne/dal- eller ryggformasjon oppover. Noen små, litt brattere heng underveis.

På ca. 900 moh. flater det litt ut, og du siger inn mot toppvarden.

Sjekk ut flere finne toppturer i Troms og Kåfjordalpene-Uløya her

Ned: Følger samme trasé som oppstigningen med variasjoner etter behag.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10153 Storfjorden

 • Toppkoordinater: 883163 / Nord 7726608.64 , Øst 721817.09

 • Startsted: Langneset. Parkering ved E6

 • Høydemeter: 1045 meter

 • Tid opp: 3-4 timer

 • Tid ned: 1-2 timer

 • Beste sesong: Desember- mai

 • Eksposisjon: S

 • Bratteste parti: 27-30 grader

 • ATES klassifisering: 1–Enkelt

 • Faremomenter: Små terrengformer som er skredutsatte.