Over skoggrensa er det bare å stige andektig oppover Stalunjunni. Et godt råd er å lese terrenget godt for å legge ei mest mulig hensiktsmessig rute oppover.

Det stiger hele veien slakt og småkupert til du siger inn mot toppunktet. Vær obs på skavler på toppen.

Ned 1: Den vanligste nedkjøringen følger samme trasé som opp, med små variasjoner etter egne behag ut fra terrengformasjoner.

7.6.2: For de som ønsker brattere utfordringer kan du fra ca. 900-950 moh. dreie ut mot sør og legge ei brattere linje mer direkte ned mot Kippedalen i terreng som er 30-45 grader. 

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Troms og Kåfjordalpene her

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10157 Nordreisa
 • Toppkoordinater: 842320 / Nord 7741880.81, Øst 716193.49
 • Startsted: Lyngmoen. Parkering ved E6  
 • Høydemeter: 1245 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Desember - mai
 • Eksposisjon: SV
 • Bratteste parti: 27-30 grader
 • ATES klassifisering: 1-Enkelt 
 • Faremomenter: Skavler