• Trygg topptur: Kortere partier med bratthet rundt 35 grader.
  • Læringspunkt: Bruk av terrenget til å gjøre fornuftige og gjennomtenkte rutevalg.
  • Fare: Skredterreng på alternative nedkjøringer. Kortere områder opp mot vatn 344 med bratthet opp mot 35 grader.