• Trygg topptur: Grei tur, der du lett kan holde deg i skredsikkert terreng.
  • Læringspunkt: Lese terrenget for å legge ei skredsikker rute.
  • Fare: Har områder midt i Tverrdalen og like før toppen med bratthet opp mot 30 grader.