• Trygg topptur: Kan gås i terreng under 30 grader. 
  • Læringspunkt: Bruke og lese terrenget til å velge best rute.
  • Fare: Hold deg unna det bratte terrenget i gryta 450 meter over havet. Litt brattere partier i området under oppstigningen til ryggene i begynnelsen og i siste henget opp mot toppen.