• Trygg topptur: Enkel og fin tur.
  • Læringspunkt: Bruk av terrenget for å legge fornuftig og godt spor.
  • Fare: Noen partier langs sørsiden av ryggen med med bratt terreng.