Rundfjellet på Austvågøy er en forholdsvis enkel topp, som kan bestiges fra flere kanter og med mange flotte nedkjøringer.

Les om flere toppturer i lofoten her.

OPP: Fra parkeringsplassen ved Vatterfjordpollen går du langs E10 over den lille broa over strømmen, deretter videre langs høyresida av pollen og innover marka mot fjellfoten. Dette er en liten anmarsj på omtrent 20 minutter hvor du må krysse et par elver. Selve oppstigningen starter på den naturlige ryggen som går opp mot Rundfjellet. Når du har nådd toppen av ryggen, sikter du litt til venstre for toppen av fjellet og følger kammen det siste stykket til toppen.

ALTERNATIV OPPSTIGNING: Et populært alternativ starter med å gå til toppen av Kudalsheia. Fra toppen følger du ryggen helt til den forsvinner inn i fjellet. Herfra krysser du opp dalen som fører til toppen. Omtrent 100 meter under toppen vil du komme til et skar hvor du skrår til høyre og går opp siste ryggen mot toppen.

NED: Nedkjøringen til Vatterfjordpollen følger for samme rute som oppstigningen, men byr på mange muligheter for avstikkere. Jo tidligere du skrår ned til venstre av ryggen på sørsida av toppen, jo brattere heng får du. Dette området kan være skredutsatt. Omtrent halvveis i nedkjøringa, ved toppen av ryggen som du gikk opp på, kan du ta av til venstre i stedet for å følge ryggen. Da kommer du inn i en litt brattere dal, som ender opp et lite stykke lengre inn i nordre del av marka.

ALTERNATIVE NEDKJØRINGER

Alternativ 1: Nedkjøringen ved Kudalsheia følger enten oppstigningen eller dalen på østsiden av heia. Begge disse nedkjøringene er å anbefale som kveldsturer på våren når midnattssolen lyser opp hele nordsiden av fjellet!

Alternativ 2: Følg sørryggen fra toppen av Rundtinden, og gå rett frem i stedet for å ta av til venstre der som oppstigningsruta går. Da kommer du til ei vakker sørvendt fjellside som kalles Valeursida. Den ender opp ved to små vann som heter Hellevatnan. Herfra spaserer du ut på nordsida av vannene og videre ut Vatterfjorden der du gikk opp.