OPP: Fra parkeringsplassen følger du lysløypa oppover Lilandsdalen. Videre gjennom fjellbjørkeskogen og opp den bratte renna fra omtrent 250 moh, til du er omtrent 360 moh. Der fortsetter du i lettere terreng oppover dalen til omtrent 600 moh. Her dreier du sørøstover og følger den naturlige flanken under og rundt en stor, lett synlig nabb. Alternativt kan du gå rett opp en bratt renne til høyre for en frossen foss. Når du har kommet rundt nabben, fortsetter du videre oppover dalen som går direkte mot botn nordvest for toppen. Turen fortsetter videre opp til et skar før den brattere oppstigning mot toppen. De siste høydemeterne opp til toppen er bratte, og det kan være nødvendig med stegjern og isøks. Pass opp for snøforholdene i botn. Dette er en naturlig terrengfelle, hvor folk har blitt tatt av skred.

NED: En flott nedkjøring er å følge samme rute som oppstigningen. Terrengenet er variert, men bortsett fra den bratte renna innerst i Lilandsdalen, er nedkjøringen ikke spesielt krevende.

ALTERNATIVE NEDKJØRINGINGER

Alternativ 1: Fra platået under toppen kan du velge en 600 meter lang renne som er smal på toppen og som vider seg ut nedover mot Kvanndalen. Her er det opp mot 45 grader bratt i toppen, og det er all grunn til å vurdere forholdene nøye.

Alternativ 2: Fra toppen ned til ryggen hvor terrenget blir slakere, deretter østover ned i botn mellom Geitgaljen og Trollsadelen (Kroktindan). Vær obs på terrengfeller ved Krokelva. Deretter i fallinjen ned mot Austpollen.