NED: Mest naturlige nedkjøring er å følge samme vei tilbake. Følg ryggen tilbake til fortoppen, deretter har du 800 høydemeter valgfri kjøring ned den brede Durmålsdalen. Du kan også ta til høyre ned Øvredalen like før du kommer til fortoppen. Kjør langs siden av ryggen mellom dalene. Ta til venstre tilbake til Durmålsdalen der hvor ryggen flater ut et stykke, på omtrent 600 moh.

ALTERNATIV NEDKJØRING:  Det finnes flere alternativer mot øst og sør. Felles for disse er at dette er svært bratte og eksponerte lesider. Ved disse alternativene ender du opp nede ved veien opp til militæranlegget. Følg denne ned til Haukland. Deretter en kilometers spasertur gjennom tunnelen tilbake til Utakleiv.