Nortinds minimumskrav for å gjennomføre tindevegleder-utdanningen for ett kull er fem elever, og den økonomiske tålegrensa går på fire. 

Nortinds tindeveglederutdanning er den eneste i Norge som er godkjent internasjonalt, og kravene for å bli invitert til opptak er temmelig strenge; svært gode ski- og klatreferdigheter er en forutsetning for å klare opptaket.