– Det var ikke enkelt for styret å velge sted. Sogndal, Rauma og Hemsedal er alle gode kandidater. Vi ønsker å takke alle som har bidratt og støttet oss i dette arbeidet de tre stedene. Ut i fra en helhetlig og lang vurderingsprosess var det et flertall i et fulltallig styre for en kandidat: Åndalsnes, skriver styret i en e-post til Åndalsnes Avis.

Bak den nye Norsk fjellfagskole står Nortind, som i en årrekke har utdannet tindevegledere med internasjonal sertifisering. Så langt har utdanningen vært drevet uten offentlig finansiering. Med den nye organiseringen er det et uttalt mål at utdanningen skal bli billigere og at flere unge skal se muligheten til å satse på fjellføring som yrke.

Annonse
NY FAGSKOLE: President Leif Inge Magnussen i Nortind har ledet prosessen som førte til at Åndalsnes er valgt.

 

Både Hemsedal og Sogndal kastet seg inn i kampen om å få hovedkvarteret for fagskolen. Fylkeskommunene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ville begge støtte prosjektet. 

Nortind gjorde i fjor høst vedtak om at de starter en utdanning av skivegledere, for å møte den økende etterspørselen etter toppturguider. 

Nortind har som mål å kunne kvalifisere 20 nye skiguider, 12-14 nye tindevegledere og åtte nye bre- og fjellførere årlig.