Dermed åpner Nortind - eller Norsk Fjellfagskole, selskapet som drifter utdanningene på vegne av Nortind - for opptil seksten nye studieplasser årlig. Åtte til hver av de to utdanningene; skivegleder og tindevegleder. Tidligere var det opptak annet hvert år.

– Organisasjonen vokser, og etterspørselen etter kvalifiserte guidetjenester øker. Flere og flere utdanningsinstitusjoner driver forskjellige former for utdanning av turguider, og Nortind er en fin måte å ta det videre på, sier Jørgen Aamot til Fri Flyt.