– Søkerne er veldig kvalifiserte, og i tillegg til gode skiferdigheter blir dermed kravene til allsidig vinterfriluftslivsbakgrunn, skredkompetanse, erfaring fra bre og flerdagersturer på fjellski enda viktigere – dette er jo ikke en skilærerutdanning. Med så mange om beinet blir det bli vanskelig for de uten god nok bredde og formell kompetanse å komme gjennom nåløyet. Mange av søkerne er allerede erfarne guider, forteller Nortinds nye visepresident, Halvor Dannevig.

Selv om det fortsatt er stort flertall av menn i Nortinds utdanningsløp, øker likevel kvinneandelen stadig. Rundt en firedel av søkerne var kvinner, og også en firedel av de som er kalt inn til skiveglederopptak er kvinner.