– Vi har fått en del signaler på at mange ikke ønsker å ta klatredelen av tindeveglederkvalifiseringen for å jobbe med skiguiding. Etter en relativt lang prosess innad i foreningen er det nå bred enighet om å tilby det, som blir en fullverdig skiførerutdanning. Tindevegleder blir man selvsagt ikke, men vi kaller det skifører. Det innebærer rett og slett at man tar skidelen av tindeveglederkvalifiseringen, noe som utgjør omtrent halvparten, forteller Jørgen Aamot, som er visepresident i Nortind.

Omfattende utdanning over flere år

Nortind er den norske grenen av det internasjonale fjellførerforbundet, og det er Nortind som utdanner internasjonalt godkjente fjellførere i Norge.

– Det blir en temmelig omfattende utdanning, som vil vare minst to år, men sannsynligvis enda lenger, og kreve en god del forhåndskunnskaper– og ferdigheter. Detaljene har vi ikke spikra ennå, et av spørsmålene som skal avklares er hvordan vi eksempelvis håndterer breferdsel som skal inngå i skiførerkvalifiseringen. Dette skal ikke være gjort i en håndvending, sier Aamot.

– Hvilke forhåndskunnskaper trengs?

– Du må være god på ski og ha erfaring fra typisk norsk vinterfriluftsliv på ski. Ikke bare toppturer, men også nordisk. Men klatrekunnskapene som kreves for den ordinære tindeveglederkvalifiseringen trengs altså ikke.

jorgen
jorgen

VISEPRESIDENT: Jørgen Aamot i Nortind. Arkivfoto: Bård Basberg

– Godt forankra i foreningen

Aamot sier Nortind har brukt lang tid på å komme fram til avgjørelsen, men at det nå er bred enighet innad i foreningen om å tilby skiførerutdannelse.

– Vi innser at vi med dette lager konkurrenter til oss selv, men samtidig sikrer vi at vi får dyktige kolleger, som bidrar til å sette fokus på kvalitet og sikkerhet til fjells. Vi har brukt ti år på å komme fram til dette, og jeg håper og tror det blir ei populær utdanning. Skiførerutdaningen er godt forankra i Nortind nå.

– Fins det tilsvarende opplegg i andre land?

– Ja, både USA og Canada har lignende løsninger, og i Alpelandene er det også et alternativ hvor utdanningen kan deles opp.

Detaljene ikke avklart

Planen er studiestart høsten 2019, og tiden fram til da skal brukes til å spikre detaljene. Blant annet skal det avklares om skiførerutdanningen kan bi en del av en senere tindeveglederkvalifisering.

– Vi har god tid etter årsmøtevedtaket fra i høst, og tiden skal vi bruke på å avklare detaljene. Det kan bli slik at en utdannet skifører kun trenger å ta klatredelen av tindeveglederkvalifiseringen for å bli tindevegleder, men det er ikke tatt stiling til ennå. Det vil nok gå noen år før den slags er avgjort, sier Aamot, som understreker at akkurat som tindeveglederkvalifiseringen er skiførerutdanningen relativt fri for ferdighetsfokus.

– Dette skiller oss fra en del andre utdanninger. For å bli skifører må skiferdighetene være på plass på forhånd. Når utdannelsen er i gang fokuserer vi på håndverket, metoden og pedagogikken, sier visepresidenten.