Det krever ikke sertifisering for å drive guiding i Norge, men det er kun Nortind som utdanner tindevegledere. Denne sertifiseringen kreves for guiding i Alpene. 

En tindevegleder må både kunne klatre og kjøre på ski. Men i 2019 starter Nortind for første gang en egen skivegleder-utdannelse. I 2020 hadde tindevegleder-opptaket for få kvalifiserte søkere, og de droppet derfor kull.