En tindevegleder må både kunne klatre og kjøre på ski. Men i 2019 starter Nortind for første gang en egen skivegleder-utdannelse. 

I 2020 hadde tindevegleder-opptaket for få kvalifiserte søkere, og de droppet derfor kull.