Hvordan ser det ut foran opptakssamlingen til skiguideutdanningen? 

– Det ser bra ut. Det var 60 søkere og i år er 20 av disse innkalt til opptak. Det er god interesse og mange godt kvalifiserte søkere som gjorde at utvelgelsen til opptaksprosessen var krevende. Siden det var så mange som søkte og så mange godt kvalifiserte fyller vi opp kvoten for inviterte til opptakssamling både for i år og neste år.

Annonse

Hva slags aldersgruppe er de i?

– Det er et godt spenn fra 20-åra til godt oppi 40-åra.  

Hva slags bakgrunn har de?

– De aller fleste har bakgrunn fra et eller annet virke i fjellet. Noen driver som profesjonelle guider eller fjellfører i dag. Andre har mindre erfaring, men alle har en klar plan om å jobbe med det. 

Er det noen kjente skikjørere? 

– Ja, jeg kan ikke nevne navn, men det er noen svært profilerte skikjørere blant søkerne. På papiret ser det ut som det er et generelt høyt skiteknisk nivå.  

Hva er prosedyren for opptak? 

– En skiteknisk del der de skal vise skiferdighetene sine på preparert og upreparert underlag og en turdel der de må vise at de behersker det å ferdes i fjellet med alt det innebærer. Det går eksempelvispå detaljer om snøkjennskap. Det foregår i Hemsedal, både i skisenteret og i fjellet. Vi sjekker om ferdighetene i praksis harmonerer med innholdet i søknaden.

Men det kan vel tenkes at én som i for seg har alt på plass blir utkonkurrert av de som er enda dyktigere?

– Ja, det er ikke til å komme unna at det blir en hard konkurranse dem i mellom, slik det er på andre utdanninger. 

Hva er kriteriene, egentlig?

– Kriteriene er at du må beherske et minimum av skiferdighet. Det er mindre målbart enn for eksempel i klatring, hvor vi har graderinger, men det å utføre en skjærende sving er e teksempel. Vi ser på repertoar, hvor allsidig er du på ski. Dette er en form vi er vant til å jobbe i. Det er en skjønnsmessig vurdering, og vi setter av god nok tid til at den enkelte får vise seg så godt som mulig. Vi gjør det ikke som i Frankrike, der de tar tida.  

Hva er neste på programmet for de som blir tatt opp? 

– Vi møtes på mandag, tirsdag og onsdag skal vi på ski. Allerede torsdag får en gruppe tilbud om å starte utdanningen med et kurs i snøkunnskap. De starter sin utdanning med noen kurs i vår, men det første kurset på snø blir neste vinter. 

Skiguideutdanningen

Skiguideutdanningen foregår over tre år og organiseres av Nortind. De som gjennomfører for fårtittelen skivegleder. Studentene får den samme opplæringen i skiferdsel og snøskred som de som følger tindeveglederkvalifiseringen, men siden de blant annet mangler de klatrespesifikke delene får de ikke internasjonal sertifisering. Studentene betaler om lag 80.000 kroner for kursene.