Gjennom Norsk Naturguideforbund, ble Norge nylig tatt opp som fullt medlem i Union of International Mountain Leaders Associations (UIMLA), som er det internasjonale godkjenningsorganet for naturguider. 

Sammen med IFMGA, som organiserer tindevegledere (og skivegledere i Norge), er dette de eneste internasjonalt anerkjente kvalifiseringsordningene for profesjonelle guider.