– Det er ikke slik at en som er god på ski automatisk kan gjøre fritidsaktiviteten til yrke. Vi skal nå se på muligheten for å tilby god kompetanse til de som nå driver på egenhånd, sier visepresident i Nortind og tindevegleder Jørgen Aamot til Fri Flyt.

Under et årsmøtet i desember besluttet Nortind å bruke 2017 til å se på mulighetene for å starte en egen utdannelse for skiguider. Slik det fungerer i dag finnes det, gjennom Nortind, kun en utdannelse som gir guidekompetanse, og som gir tittelen tindevegleder.