Denne sesongen har flere steder i Norge og Alpene opplevd en uvanlig dårlige forhold for skikjøring, og både i forkant av, og under skisesongen, reiser mange nordmenn til breene i Alpene. Nå gir klimaforsker ved Vestlandsforskning og tindevegleder Halvor Dannevig, som har også har flere sesonger bak seg i Alpene, breene dårlige prognoser for å overleve som skidestinasjoner i fremtiden. 

Ifølge Dannevig har breene i Alpene allerede krympet med 32 prosent siden 1961. Hele 10 av prosentene har skjedd siden 2011.