I den nylige offentliggjorte rapporten fra FNs klimapanel, som er en spesialrapport om hav og is, går det frem at vinteren blir stadig mer snøfattig. En gruppe forskere har sett på hvordan klimaendringene påvirker hav og polare områder.

Det var NRK som først omtalte rapporten i Norge. Rapporten presenteres av Miljødirektoratet i Norge senere onsdag. 

Annonse

Det slås fast at de aller fleste regioner har fått mindre snø. I lavere strøk har det i snitt blitt fem færre snødager hvert tiår siden 1960-tallet. Denne utviklingen vil fortsette uavhengig av klimautslipp i tiden fremover. Fortsetter utviklingen som før vil vi ha 80 prosent redusert snødekke i 2100.

Forøvrig opplevde sommerskisenterne i Norge sin verste sommer i år. De måtte stenge heisene allerede før august.

– I Norge merker vi at skisesongen blir kortere. Mindre snø øker også rasfaren i lavereliggende områder, sier Atle Nesje, professor ved Institutt for geovitenskap på Universitetet i Bergen, til NRK.

Ikke overraskende smelter også isbreene. Fenomenet er globalt, og det er høy grad av sikkerhet om at det skyldes klimaendringer.

Fri Flyt kommer tilbake med flere saker i nærmeste fremtid.