– Kraftig vind og lokalt mye nedbør ventes å gi stor snøtransport inn i leheng, skriver Varsom.no for en rekke varslingsområder foran denne helga.

Foran denne helga har 13 snøskredregioner faregrad tre. Det er en liten nedgang fra faregrad fire tidligere i uka, men det er fremdeles betydelig skredfare i flere områder. Det er ventet at skredfare vil minke samtidig som nedbøren minker, men NVE og Varsom oppfordrer til å holde seg unna leomårder der det samler seg fokksnø.

Annonse

– Her vil det kunne dannes ferske fokksnøflak som vil være ustabile. Flak kan stedvis legge seg over hard skare som kan utgjøre et godt glidelag, skriver de i varselet for Romsdal. 

Områder lenger nord i landet har faregrad to, men det oppfordrer samtidig til å også der unngå områder med fokksnø.

– Temperaturen blir lavare og det ventast færre våte skred. Fokksnøflak vil dannes stadig lavare og finnast i fleire himmelretninger sidan vinden dreier, skriver de i sitt varsel for Tromsø.