Denne høsten skal Skogesal lære mer om hvilke beslutninger ulike demografiske grupper tar i skredterreng. Dermed trenger han også å komme i kontakt med skikjørere som oppholder seg i aktuelle områder. Nederst i denne saken kan du være med i undersøkelsen, slik at resultatet blir bedre og mer reelt.

– Undersøkelsen bygger på resultatene av en tidligere masteroppgave, der det ble gjort intervjuer av mennesker som gikk på topptur. Intervjuene forsøkte å finne folks oppfatninger av beslutningstaking i skredterreng, og å lære å ta beslutninger i skredterreng, sier Skogesal til Fri Flyt.

Annonse

Målet er å undersøke forskjeller på for eksempel nybegynner og eksperter, men også forskjeller mellom kjønn og alder.

– Dette kan videre være nyttig for å utvikle undervisningen og kursingen i skredundervisning, sier Skoesal.

Du kan være med i undersøkelsene her: