Vær oppmerksom på at vi her gjengir utdrag av rapporten til Brattlien, og at du kan lese hele rapporten og se særdeles informative bilder og illustrasjoner på lenka til høyre. Dette anbefales på det sterkeste.

"En kvinnelig skikjører på 23 år utløste skred ved løssnøkjøring utenfor Kroken alpinanlegg. Hun ble funnet ved kameratredning etter å ha ligget ca. 30 minutter under snøen. NGI var på ulykkesstedet og undersøkte forholdene dagen etter ulykken og har nå skrevet ulykkesrapport.

Annonse

Ulykkesoppsummering

En kvinnelig skikjører på 23 år utløste skred ved løssnøkjøring utenfor Kroken alpinanlegg. Hun kjørte

bakerst i en gruppe med andre skikjørere og det oppdages først at hun er borte når de samles i bunn av heisen. Noen venter nede mens 6 personer tar heisen opp og kjører til stedet kvinnen sist er sett og oppdager et skred. De finner henne med skredsøker etter kort tid begravd under ca. 0.5 - 1 m snø med den ene skia stikkende opp. Skredet gikk ca. kl. 1745 og kvinnen antas å ha ligget ca. 30 minutter under snøen.

Været før og under hendelsen

...Vinteren i Tromsø har vært noe uvanlig. Det har gererelt vært lite snø og lange perioder med kaldt og

klart vær uten nedbør fra midten av januar. Det startet en urolig værperiode lørdagen 5 dager før ulykken hvor det var varmegrader og regn. Til sammen kom det 60 mm nedbør på disse 5 dagene...

Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:

Skredet ble trolig utløst av den omkomne i 38 graders terreng ca. 300 moh. Skredet var ca. 40 m bredt og gikk ca. 120 m. Bruddkanten var 0.7 m på det tynneste hvor det antas at den omkomne kjørte ned, og ca. 2 m på det tykkeste. Det anslås at den omkomne ble ført med skredet 80-90 m hvor hun stoppet mot et tre. Skredmassene bestod av forholdsvis løs snø og noen harde blokker (hardhet blyant) på mer enn 0.5-1.5 m3. Skredsnøen var ikke veldig kompakt og var forholdsvis lett å grave i.

Terrenget over funnstedet er først ca. 30 grader, deretter ca. 34 grader opp mot bruddkanten. Ved

bruddkanten er det brattere og det er ca. 38 grader i venstre kant (sett nedenfra) og 40-45 grader i høyre kant hvor bruddkanten er ca. 2 m høy. Terrenget over bruddkanten er ca. 38 grader.

Det var mange som kjørte heisbasert offpiste i Kroken den ettermiddagen. Og man vet at det var minst 6 personer som hadde kjørt henget før skredet gikk. Den første som kjørte henget på ettermiddagen la sporet omtrent på samme sted som vi tror den skredtatte kjørte, mens andre har lagt sporet på høyre side av skredet (sett nedenfra) hvor dybden til det svake laget er størst. På ulykkesturen kjørte 5 personer delvis sammen, men bare 2 kjørte ned dette henget. Den første av disse la sporet omtrent der vi tror den omkomne kjørte, svingte deretter ”skiers left” under det bratte konvekse partiet hvor bruddkanten ble 2 m. Han utløste ikke skredet, men kvinnen utløste det sannsynligvis i venstre kant (sett nedenfra) der dybden til det svake laget var 70 cm. Grunnen til at skredet ble utløst av henne og ikke de andre er ikke kjent, men kan ha med variasjon i snødekket eller at hun falt og dermed belastet snøen mer enn de andre. Kvinnen kjørte bakerst, men man vet ikke om det var rett bak eller flere minutter senere.

Hvis en antar at flaket som ble løst ut var 35 m bredt og 30 m langt, og at gjennomsnittlig skredtykkelse var 1 m, så var det ca. 1000 m3 snø som skled ut. Dette klassifiseres som et lite til middels stort skred med om lag 300 tonn snø. Snøforholdene ved bruddkanten er beskrevet i profil og bilder bakerst i rapporten."

Vi anbefaler å lese hele rapporten på lenka til høyre.