Det har så langt i jula vært forholdsvis lav fare for snøskred de fleste steder i landet. Nå ender derimot været, og faregraden, seg flere steder. Høyest faregrad har området Indre Fjordande de neste dagene.

– Forholdene endrer seg! Stigende temperatur utover dagen i kombinasjon med tildels mye nedbør som regn vil under mildværsgrensen kunne gi naturlig utløste store våte skred. Mest utsatt er de vest-nordvestlige deler av regionen der det kommer mest nedbør. Her kan skredfaren utpå ettermiddagen komme opp i faregrad 4-stor. I høyfjellet vil vind og ny snø legge opp ferske fokksnøflak i leområder. Mest først på dagen. Der det finnes kantkornlag i snødekket kan disse påvirkes og gi skred, skriver Varsom.no i sin vurdering av området.

Annonse

Det er spådd et temperaturskifte, i tillegg til nedbør flere steder i landet. I tillegg til Indre Fjordande har 14 området faregrad tre lørdag denne uka. Sunnmøre har for eksempel betydelig fare for snøskred.

– Naturlig utløste våte snøskred ventes i lavlandet, mens i høyden må man unngå ferske og ustabile nysnøflak, skriver Varsom.

Flere områder har også faregrad to, men med advarsel om vedvarende svake lag.

– Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes av skiløpere der snødekket er tynt. Vær oppmerksom på drønn i snødekket, fjernutløsning er mulig, skriver Varsom om Jotunheimen.

Sjekk skredvarselet for alle områder her.