– Mange har personlige opplevelser kan være nyttige, interessante, lærerike og verdt å dele med andre, sier prosjektleder for skredkonferansen, Tor-Erik Moen.

Den norske skredkonferansen arrangeres annethvert år, og samler forskere, lærere, guider og eksperter fra hele Norden. Til årets konferanse, som finner sted i Oppdal den første helga i november, håper arrangøren å nå ut til enda flere vanlige skientusiaster.

– Konferansen er tenkt å nå ut til et bredt spekter av fjellfolk, og det er viktig at programmet reflekterer det. Stadig flere er interessert i snø, skred og tryggere ferdsel. Kunnskapsnivået hos vanlige skifolk er høyt, sier Moen, som nå jobber med å få inn bidrag til konferansen.

PROSJEKTLEDER: Tor-Erik Moen i Fri Flyt: Foto: Privat
PROSJEKTLEDER: Tor-Erik Moen i Fri Flyt: Foto: Privat

Han håper på bidrag fra et bredt lag av (ski)folket, og ikke bare eksperter.

– Så lenge den som presenterer informerer om grunnlaget en har for å snakke om sitt tema og at programkomiteen mener det er verdifullt, så har vi ingen kriterier for hvem som kan presentere. En god historie om en hendelse i fjellet kan for eksempel være et viktig bidrag til konferansen. Samtidig vet vi at dyktige forskere og andre som har dette som fagfelt også vil ta oss gjennom ny forskning og at konferansen på den måten kan være en arena for nytenking og diskusjon, sier prosjektlederen.

Fristen for å sende inn et såkalt abstract - altså et kort sammendrag av tema og innhold i presentasjonen - til Skredkonferansen er 30. juni

– Det er åpent for alle å sende inn, sier Moen.

– Tema for konferansen er ansvar, hvilke føringer legger det for hva som er aktuelt?

– Vi ønsker  en rød tråd i programmet, med ansvar som innfallsvinkel. Temaet er veldig aktuelt, både for vanlige skifolk, men også for en bransje med guider, for de som jobber med varsling, for redningstjenesten og for de som skal bestemme hvor vi skal få lov til å bo eller oppholde oss, sier Moen. 

Skredkonferansen arrangeres som et samarbeid mellom Den Norske Turistforening (DNT), Røde Kors, Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Fri Flyt.