Hvor mange går på topptur?

Vi tar det korte svaret først: Det vet vi ikke. Alle tegn – salg av utstyr, oppfylte parkeringsplasser, spor i fjellet – tyder på at det er flere enn for fem eller ti år siden.