Den er laget i Polyamid-plast, med to ledd i overskallet. Dette kalles Dual Link. Her er det verken overlappskall eller flekstunge, men to stykker plast som presses mot hverandre ved hjelp av snorer.

Snorsystemet, som kan minne om Scarpa Alien RS og andre støvler inspirert av randokonkurranser, er hektet sammen med spaken bak som skifter mellom gå- og kjøremodus, slik at låsing og stramming skjer i én bevegelse.