Etter planen skal det innendørs skisenteret åpne i januar 2020 og heisene skal gå hver eneste dag.

– Den bratteste løypa har 38 prosent helning på det bratteste, og kan sammenlignes med henget i Wyllerløypa. Vi lager også ei «oppoverløype» for toppturentusiaster, sier mediekontakt for Snø – som verdens nest største innendørs skisenter heter – Stine Skalleberg.