Mens kollegaene i Oslo Vinterpark og Kirkerud har fått oppgradert sine anlegg, har skisenteret lengre øst i Oslo måtte vente på tur. Allerede for 6-7 år siden ble det vedtatt at det skulle lages en reguleringsplan, som det fremdeles jobbes med.   

Oslo skisenter ligger på Grefsenkollen i Oslo, nord for Sinsen og Storo, med dalstasjoner på Årvoll i Groruddalen og ved Trollvann overfor Kjelsås.