Oslo skisenter, som ligger på Grefsenkollen ved Markagrensa, har i lang tid planlagt en utvidelse av skisenteret. Det innebærer nye stolheiser, i tillegg til utvidelse av skibakken ned mot Årvoll. 

Utbyggingen vil i så fall gi bedre snøproduksjon, i tillegg til å utvide tilbudet for erfarne skikjørere. Det er Oslo kommune som eier eiendommen, mens det er Bymiljøetaten som forvalter den. Oslo skisenter leier grunnen.