– Gamle Gråkallen skisenter har gått ut på dato, Stokkanbakken er liten og på østsiden av byen og Vassfjellet ligger for langt unna, sier skiveteran Erik Aalde.

Aalde er en svært erfaren frikjører, med RFC-seier på merittlisten og han var førstemann som ble portrettert i Fri Flyt, i bladets første utgave i 1998.

Initiativet for den foreslåtte utbyggingen er iverksatt og drevet fram av Trondhjems Skiklub og Sportsklubben Freidig, med bidrag og støtte fra NTNUI, TVK og Sør-Trøndelag skikrets.

– Status for øyeblikket er at kommunen med Norconsult jobber med en konsekvensutredning som blir ferdig i april. Det ventes at politikkerne tar stilling til valg av alternativ, forhåpentlig vårt, i løpet av mai. Deretter er det satt av et knapt år til bearbeiding og detaljering av reguleringsplanen med ny høringsrunde før den ventes endelig godkjent høsten 2013. Tidligst start på utbygging blir dermed vinteren 2014. Hvis vedtaket blir positivt og reguleringsplan åpner for bygging av et skisenter vil neste nåløye bli finansiering av anlegget, forteller Aalde.

Utdrag fra en presentasjon av prosjektet:

Anlegget planlegges som et bynært rekrutteringsanlegg for egenorganisert/ uorganisert og organisert aktivitet.

Anlegget planlegges for ”bratt” friluftsliv: Flerbruk med alpint, twintip, telemark og snowboard, samt terrengsykkel om sommeren.

Ungdommen gis mulighet til å ”ta tilbake Bymarka”.

Anlegget blir velegnet for skoleskidager.

Anlegget tilrettelegges også for folk med nedsatt funksjonsevne

Mange bakker med varierende vanskelighetsgrad: Barnebakke, Skipark-terrengpark, Familiebakke, Alpinbakker for trening og barne-, ungdoms og studentrenn, Frikjøring/offpiste for bl.a ungdom og studenter og Utforsykling/downhill i Litlgråkallen.

Møter motstand

Ikke alle er like begeistret for utbyggingsforslaget. Nylig skrev Asgeir Våg et innlegg i Adressa. Der han kritiserer forslaget om bygging av det han kaller et monsterannlegg i Bymarka. Noe initiativtakerene ikke kjenner seg igjen i. De sier at de skal for det meste bruke gamle, kjære nedfartsløyper som Rustadrenna, Instruktørbakken, Udbyeløypa og Nordrenna, samt myrdrag og gamle hugstfelt. Som utgjør knappe 0,5 % av Bymarkas areal.

Konkrete tiltak

- Det vil være to byggetrinn med Litlgråkall-området først

- 6 skiheiser og blant disse en 6-seters stolheis med koblingsbare stoler.

- Lengde på traceer er 800-900m

- Høydeforskjell på 170-180m.

- Samlet lengde nedfarter 6000m.

- Halvparten av dette i  Litlgråkallen-området med kunstsnøanlegg og flomlys.

Følg utvklingen på  facebook