Ja til Gråkallen Vinterpark

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) godkjenner utbygging av Gråkallen vinterpark like ved Trondheim.

Sist oppdatert: 25. mars 2015 kl 12.29
JA FRA STATSRÅDEN: Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sier klart ja til nytt skianlegg utenfor Trondheim.
JA FRA STATSRÅDEN: Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sier klart ja til nytt skianlegg utenfor Trondheim.
Lesetid: 3 minutter

Det melder Adresseavisen i dag. De storstilte planene for nytt skisenter på Gråkallen har ført til voldsom debatt i Trondheim, og flere tusen underskrifter ble i sin tid samlet inn mot planene. Men kommunalministeren mener viktigheten av et slikt tilbud til barn og unge veier tyngst.

LES OGSÅ: Gråkallen godkjent i bystyret

– Viktig for barn og unge

– Vi vurderer alltid alle sider ved en slik sak, men jeg føler det har vært riktig å si ja til disse planene. I vurderingene har vi lagt stort vekt på Trondheim kommunes ønske om å skape et tilbud for friluftsliv nært byen. Jeg er sikker på at dette tilbudet som nå skal etableres kommer til å bli godt mottatt blant barn og unge i Trondheim, sier Sanner til Adressa.no.

Motargumentene mot skisenteret har stort sett dreid seg om utfordringer knyttet til økonomi og klima, i tillegg til støy i området. Alt har blitt kontant avvist av forkjemperne, blant annet frikjøringspersonligheten Erik Aalde.

– Gode forutsetninger

– Økonomisk risiko har blitt brukt som motargument. Det er uansett ikke tungtveiende i forbindelse med reguleringsplan. Dessuten viser tall fra nærskianlegg i osloområdet potensial for 70% økning i antall brukere i Trondheim. Dagens anlegg i Trondheim, Vassfjellet, går så det griner økonomisk, tross noen dårlige vintre. Eieren Wenaasgruppen har tatt ut rundt 27 millioner i utbytte i løpet av 10 års drift! Gråkallen vinterpark vil bli et rekrutteringsanlegg og et supplement til Vassfjellet. Vår økonomiske modell viser at dette anlegget kan driftes uten tilskudd fra kommune og det er meget bra for en by der det årlig går titalls millioner fra kommunen til drift av skøytehaller, idrettshaller og hoppbakker. Et annet motargument har vært trafikk og parkeringsproblemer. Å bruke dette som argument mot økt fysisk aktivitet i Bymarka er veldig defensivt. Dette må selvsagt løses blant annet med bedre kollektivtilbud, sa Aalde til Fri Flyt i fjor sommer.

Protester

Både Fylkesmannen og Klæbu kommune –hvor konkurrenten Vassfjellet ligger- hadde innsigelser til planen. Fylkesmannen mente skianlegget ville påvirke deler av marka, og at anlegget var i strid med nasjonal politikk for biologisk mangfold, vassdragsforvaltning og friluftsliv. Ingen av disse innsigelsene fikk gjennomslag.

T-krok foran stolheis

– Debatten bør roe seg nå. Jeg har lagt vekt på kommunens vurdering, og mener anlegget vil bidra til å øke rekrutteringen til ulike aktiviteter. En vinterpark som aktiviserer folk er også viktig i et folkehelseperspektiv. Kommunen har gjort enkelte tilpasninger på prosjektet, blant annet på sykkelparken og omgjøring av heisanlegget til trekk-krokheis fremfor stolheis. Kommunen har vist kompromissvilje, og funnet gode løsninger underveis, sier statsråden til Adresseavisen, som skriver:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener kommunen ser en god kobling mellom det nye skianlegget og den eksisterende Skistua. Det eksisterende skianlegget i Vintervasskleiva vil bli avviklet som skianlegg, og området skal føres tilbake til naturområde.

Publisert 25. mars 2015 kl 12.29
Sist oppdatert 25. mars 2015 kl 12.29
annonse
Relaterte artikler
annonse

Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Tore Meirik | Christian Nerdrum | Henning Reinton (magasinansvarlig)

Kommersiell leder: Alexander Hagen