– Jeg har fått mange telefoner. Det ringer skiinteresserte fra hele Norge, Sverige og Finland, sier Per Arne Vole, sjef på Juvass, til Fri Flyt.

Skisenteret måtte stenge i sommer på grunn av mangel av snø. I høst har mange treningsgrupper booket tid. Webkameraet viser per i dag tydelig sprekker nede ved heisen.