Det har vært en varm sommer, og de måtte allerede stoppe heisene i slutten av juli.  

Nå satser de på at høstsesongen kan bli bra.