Karina Hollekim og hennes nærmeste har vekslet mellom optimisme og pessimisme de siste dagene. Her er en rapport som Fri Flyt mottok fra Karinas far Bjørn Sønsterud fredag ettermiddag:

Før siste operasjon hadde vi bygget oss opp til at den skulle være den siste før vi reiste hjem til Norge. Dessverre kom det i stedet en melding om at infeksjonen ikke var borte og at benet måtte reopereres om ca. en måned. De ville da måtte ta ut stålavstivningen som sitter i beinet og som nå bidrar til å holde på bakteriene. Hun ville måtte ligge i 2 måneder uten denne i benet mens bakteriene fjernes. I denne perioden vil ikke benet gro, da denne helingsprosessen er avhengig av at benet er stabilisert. Etter et par måneder ville stålet opereres inn igjen og benet kunne fortsette å gro.

Annonse

Dette ville ha satt oss tilbake 1/2 år i forhold til hva vi hadde sett for oss. Og stemningen sank betraktelig som følge av dette.

Dersom dette blir en realitet, vil Karina få et meget langt sykehusopphold og tilsvarende lengre rehabilitering.

Vi håper nå at hun kan klare å bekjempe infeksjonen uten flere inngrep, men dette vet vi tidligst om en måned.

Returen til Norge er fastsatt til i morgen (lørdag) og hun vil bli lagt i karantene på Diakonhjemmet ved hjemkomst i første omgang. Det vil bli vurdert om hun så skal overføres til et annet sykehus senere, avhengig av hvor vi tror hun kan få best behandling og oppfølging.

Karina takker igjen for all støtte hun mottar fra alle kjente og ukjente.