Denne kommentarartikkelen er et svar på lederen i Fri Flyt Skiguide, som du kan lese her. Den kom som et svar på denne kronikken fra Petter Mjelva, som argumenterer mot bruk av sender/ mottaker og lignende utstyr for folk som ferdes i vinterfjellet. Mjelvas første kronikk ble kommentert av fjellguide Oscar Almgren – innlegget hans leser du her. Fri Flyt har vært i kontakt med flere tindevegledere for å få deres kommentarer til Mjelvas kronikk, men ingen av de Fri Flyt har vært i kontakt med ønsket å kommentere påstandene.

Fri Flyts tilsvar til kritikken leser du nederst.