Kortet er et nyttig hjelpemiddel både i planlegging- og gjennomføringen av skitur. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) som står bak skredvarslingen på varsom.no har vært tomme for skredkortet en god stund, men nå er flere trykt – med nytt design. Den nye utgaven har mer fokus på terreng og valg av terreng enn det gamle kortet.  

- Vi har dessuten laget en sjekkliste som det kan være lurt å gå igjennom. Dersom dere svarer negativt på noen av spørsmålene, bør dere gå en ekstra runde og gjøre de ekstra vurderingene som kan avgjøre om det er en trygg tur eller ikke, sier Marit Svarstad Andresen i NVE.

Det nye skredkortet kan lastes ned på http://www.varsom.no/media/2114/varsom_skredkort_2019_web.pdf - og nye kort trykkes i disse dager.